KDE A KDY
můžete řečníka vidět

Přednáška 13. října 2018 13:30 - 14:00 Náhodný úspěch.
Cesta tam a zase zpátky.