KDE A KDY
můžete řečníka vidět

Hlavní program 20. listopadu 2021 14:00 - 14:45 Závislosti v síti