KDE A KDY
můžete řečníka vidět

Workshop 13. října 2018 16:00 - 17:30 Daňové minimum pro freelancery