Soutěžní pravidla

Soutěžní pravidla

1. Pořadatelem soutěže je společnost stormedia agency s.r.o., dále jen Pořadatel.

2. Účastníkem soutěže se může stát každý uživatel, který odešle soutěžní formulář, který je přístupný na adrese: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1bnR4BceNNV9C2-owdsvweRoBT0ZuoWHn2wMqz_vhh06uWw/viewform?usp=sf_link 
Délka soutěže je uvedena u každé soutěže zvlášť. Zrušit svou účast lze zasláním zprávy na emailovou adresu nikola@festivalnomadu.cz

3. Výhercem soutěže se stane ten soutěžící, který správně zodpoví soutěžní otázky a bude strojově vylosován.
Každý soutežící se může v jedné soutěži účastnit pouze jednou. Není povolena registrace více účtů z jedné e-mailové adresy. 


5. Úmyslné obcházení technického řešení či soutěžních pravidel má za následek diskvalifikace soutěžícího. 
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit uživateli účasti v jiných soutěžích v případě tohoto porušení.

6. Svou účastí v soutěži souhlasíte s pravidly soutěže a poskytujete Pořadateli 
dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů - jméno, příjmení, emailová adresa a další případné údaje (IP adresa počítače, Cookies), 
které budou získány v rámci soutěže, pro účely organizace soutěže. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla Pořadatele. 
Soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, právo žádat o vysvětlení, právo odstranění vzniklého stavu a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

7. Vyhlášení výherců proběhne po ukončení soutěže, výherci budou o výhře informováni elektronickou poštou. 
Pokud výherce do 14 dnů na email neodpoví či neposkytne součinost spojenou s předáním výhry, výhra propadá.

8. Soutěžící v případě, že vyhraje, dává svůj souhlas se zveřejněním svého jména a příjmení po ukončení soutěže. 
V případě, že poskytne Pořadateli fotografii s výhrou či jinou fotografii, která je nutná pro účast v soutěži, 
dává souhlas s užitím fotografie pro marketingové účely Festivalu digitálních nomádů a služby Digimadi.cz.

9. Výhra je zasílána e-mailovou adresou ve formátu PDF. 

10. Účastník soutěže tímto poskytuje Pořadateli souhlas, aby jeho e-mailovou adresu zpracovával pro marketingové účely, 
tedy za účelem zasílání obchodních nabídek a služeb. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Výpověď zašlete na email: nikola@festivalnomadu.cz.

11. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na změnu termínu soutěže, případně délku soutěže a výši bodování. 
Soutěž může být Pořadatelem ukončena bez udání důvodu. Výhry nejsou vymahatelné. Nelze za ně také požadovat finanční plnění.


 

Enjoyed with Digimadi.com