Soutěžní pravidla

1. Pořadatelem soutěže je společnost stormedia agency s.r.o., dále jen Pořadatel.

2. Účastníkem soutěže se může stát každý uživatel, který odešle soutěžní formulář, který je přístupný na adrese: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1bnR4BceNNV9C2-owdsvweRoBT0ZuoWHn2wMqz_vhh06uWw/viewform?usp=sf_link 
Délka soutěže je uvedena u každé soutěže zvlášť. Zrušit svou účast lze zasláním zprávy na emailovou adresu nikola@festivalnomadu.cz

3. Výhercem soutěže se stane ten soutěžící, který správně zodpoví soutěžní otázky a bude strojově vylosován.
Každý soutežící se může v jedné soutěži účastnit pouze jednou. Není povolena registrace více účtů z jedné e-mailové adresy. 


5. Úmyslné obcházení technického řešení či soutěžních pravidel má za následek diskvalifikace soutěžícího. 
Pořadatel si vyhrazuje právo neumožnit uživateli účasti v jiných soutěžích v případě tohoto porušení.

6. Svou účastí v soutěži souhlasíte s pravidly soutěže a poskytujete Pořadateli 
dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů - jméno, příjmení, emailová adresa a další případné údaje (IP adresa počítače, Cookies), 
které budou získány v rámci soutěže, pro účely organizace soutěže. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla Pořadatele. 
Soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, právo žádat o vysvětlení, právo odstranění vzniklého stavu a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

7. Vyhlášení výherců proběhne po ukončení soutěže, výherci budou o výhře informováni elektronickou poštou. 
Pokud výherce do 14 dnů na email neodpoví či neposkytne součinost spojenou s předáním výhry, výhra propadá.

8. Soutěžící v případě, že vyhraje, dává svůj souhlas se zveřejněním svého jména a příjmení po ukončení soutěže. 
V případě, že poskytne Pořadateli fotografii s výhrou či jinou fotografii, která je nutná pro účast v soutěži, 
dává souhlas s užitím fotografie pro marketingové účely Festivalu digitálních nomádů a služby Digimadi.cz.

9. Výhra je zasílána e-mailovou adresou ve formátu PDF. 

10. Účastník soutěže tímto poskytuje Pořadateli souhlas, aby jeho e-mailovou adresu zpracovával pro marketingové účely, 
tedy za účelem zasílání obchodních nabídek a služeb. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Výpověď zašlete na email: nikola@festivalnomadu.cz.

11. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na změnu termínu soutěže, případně délku soutěže a výši bodování. 
Soutěž může být Pořadatelem ukončena bez udání důvodu. Výhry nejsou vymahatelné. Nelze za ně také požadovat finanční plnění.